Skip to content

URMARIRE DE SANTIER SI ASISTENTA TEHNICA

SERVICII URMARIRE DE SANTIER

Asigurăm urmărirea de șantier și/sau asistență tehnică la punerea în operă a lucrărilor proiectate.

 

Clienții pot opta pentru servicii de urmărire de șantier care cuprind:

  • Participarea la fazele determinante stabilite prin programul de control al calității lucrărilor (inclus în proiect) la care este necesară participarea proiectantului de rezistență pentru verificarea lucrărilor proiectate. Participarea proiectantul la fazele determinante se face în condițiile stabilite prin programul de control, program ce va fi vizat de către ISC prin grija beneficiarului
  • Semnarea proceselor verbale care se încheie prin grija constructorului la verificarea lucrărilor aferente fazelor determinante, cu menționarea în procesele verbale concordanța cu prevederile proiectului sau neconcordanțele cu proiectul dacă acestea există
  • Stabilirea de soluții de remediere prin dispoziție de șantier pentru toate problemele ivite pe parcursul execuției dacă acestea se datorează unor omisiuni sau greșeli ale proiectantului și urmărirea aplicării pe șantier a rezolvărilor adoptate, după însușirea acestora de către verificatorul de proiect
  • Întocmirea referatului de prezentare a lucrărilor executate
  • Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală

 

Sau pentru servicii de asistență tehnică care cuprind suplimentar față de serviciile de urmărire de șantier descrise mai sus:

  • Supravegherea modalității de executare a lucrărilor proiectate prin vizite periodice pe șantier, vizite a căror frecvență se stabilește de la început, în funcție de capacitățile clientului și competențele executantului lucrării. Inspecțiile pe șantier pot avea loc cu ocazia ședințelor de comandament sau la solicitarea constructorilor sau clienților în vederea soluționării unor defecte de execuție și remedierea altor abateri de la prevederile proiectului
  • Realizarea de vizite pentru verificări prin sondaj, fără anunțarea prealabilă a constructorilor
  • În urma verificărilor, proiectantul va întocmi un raport prin care va evidenția conformitatea sau neconformitatea lucrărilor verificate cu proiectul, după caz
  • Stabilirea de soluții de remediere prin dispoziție de șantier pentru remedierea unor defecte de execuție și remedierea altor abateri de la prevederile proiectului care nu se datorează unor omisiuni sau greșeli ale proiectantului și urmărirea aplicării pe șantier a rezolvărilor adoptate, după însușirea acestora de către verificatorul de proiect

 

Valoarea serviciilor de urmărirea de șantier și/sau asistență tehnică variază în funcție de valoarea investiției și durata de realizare efectivă a acesteia