Skip to content

INFORMATII UTILE

Este important de știut că edificarea unei construcții generează o serie de obligații pe care adeseori investitorii nu le conștientizează, necunoscând prevederile legale.

Vă sfătuim să consultați Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

https://isc.gov.ro/files/2020/Legislatie/Lege%2010%201995(r2).pdf

Citirea integrală a legii menționate înainte de a pune în practică dorința de a construi vă poate scuti de o seamă de neplăceri și vă poate ajuta să vă faceți o imagine a ceea ce presupune din punct de vedere al legii procesul edificării unei construcții.

Pentru a afla care sunt obligațiile investitorilor, dar și ale celorlalți factori implicați în acest proces complex, consultați  CAPITOLUL III 

SECŢIUNEA 1              Obligaţii şi răspunderi ale investitorilor

SECŢIUNEA a 2-a        Obligaţii şi răspunderi ale proiectanţilor

SECŢIUNEA a 3-a         Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor

SECŢIUNEA a 4-a         Obligaţii şi răspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi

SECŢIUNEA a 5-a         Obligaţii şi răspunderi ale proprietarilor construcţiilor

SECŢIUNEA a 6-a         Obligaţii şi răspunderi ale administratorilor şi ale utilizatorilor construcţiilor

SECŢIUNEA a 7-a         Obligaţii şi răspunderi în activitatea de cercetare

SECŢIUNEA a 8-a         Obligaţii şi răspunderi comune

Un alt link util este cel privitor la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare:

https://www.isc.gov.ro/files/2020/Legislatie/Lege%2050%201991(r2).pdf

De asemenea, pentru că pe parcursul activității desfășurate de-a lungul anilor am constatat că investitorii pot întâmpina o serie de probleme, fie pe parcursul execuției, fie la intabularea construcțiilor, considerăm că sunt utile pentru clienții noștri următoarele informații:

Este important de știut că în lipsa unor servicii de urmărire de șantier și /sau asistență tehnică, implementarea proiectului va fi anevoioasă, condusă doar de către constructori, care pot opta pentru soluții necorespunzătoare din punct de vedere al normativelor sau legislației în vigoare. Neconvocarea în timp util la diverse faze de proiectare (stabilite prin programul de control al calității lucrărilor) va pune proiectantul în situația de a nu putea semna procesele verbale care compun cartea construcției și va fi necesar să specifice în referatele ce se întocmesc la terminarea lucrărilor că lucrările executate nu au putut fi verificate și este necesară întocmirea de expertize tehnice pentru determinarea modului în care au fost realizate lucrările și dacă sunt necesare reparații și /sau consolidări, iar toate acestea pot genera întârzieri și costuri suplimentare semnificative.

Lipsa referatului de prezentare a lucrărilor întocmit de către proiectant la terminarea lucrărilor sau menționarea în acesta a necesității întocmirii unei expertize tehnice pentru lucrările executate conduce la respingerea recepției lucrărilor de către reprezentanții ISC, iar in lipsa documentului de recepție, primăria care a emis autorizația de construire nu poate închide procesul și nu poate emite certificatul de atestare a edificării. Aceste două documente, recepția lucrărilor admisă fără obiecții si certificatul de atestare a edificării sunt documente de bază în vederea cadastrării și intabulării imobilului prin înscrierea sa în cartea funciară. Un imobil nescris în cartea funciara nu conferă drept de proprietate real celui care l-a realizat.

Astfel de situații pot fi ușor evitate în condițiile cunoașterii prevederilor legale și a respectării acestora de către toate părțile implicate în procesul edificării construcțiilor.