Skip to content

SERVICII PROIECTARE

SERVICII PROIECTARE

PROIECTARE DE SPECIALITATE REZISTENȚĂ PENTRU:

CONSTRUCȚII CIVILE:

Clădiri rezidențiale, cămine, internate școlare, hoteluri și pensiuni, clădiri de birouri, săli de conferință, săli de evenimente, săli de spectacol, săli de expoziții, unități de învățământ (școli, grădinițe, etc), centre de agrement, săli de sport, bazine de înot, piscine acoperite, centre comerciale, spitale, clinici medicale, clădiri de cult, etc.

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE:

Hale de producție, hale de depozitare, ateliere, spălătorii auto, magazii, echipamente pentru balastiere, etc

CONSTRUCȚI AGROZOOTHENICE:

Adăposturi pentru animale, fabrici de prelucrare și depozite pentru fructe și legume, hale și silozuri de depozitare cereale, remize pentru utilaje, ateliere de întreținere si reparații, etc.

CONSTRUCȚII SPECIALE:

Instalații tehnologice, rezervoare și bazine de depozitare, antene, coșuri de fum, stâlpi LEA, turnuri de răcire, adăposturi tip ALA.

Realizăm de asemenea proiecte de rezistență pentru reabilitarea, modificarea, consolidarea și/sau refuncționalizarea construcțiilor existente cu structuri metalice, din beton armat sau prefabricat, din zidărie, din lemn sau structuri mixte.

 

Împreună cu colaboratorii noștri, asigurăm servicii de specialitate arhitectură pentru tipurile de proiecte menționate.

 


 

Un proiect cuprinde mai multe faze de proiectare, iar fazele pentru care se realizează proiectul se stabilesc de la început, prin contract, în funcție de cererile clienților.

  • Studiul de fezabilitate (SF)
  • Proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor de construcții (DTAC)
  • Proiectul tehnic de execuție (PT)
  • Detalii de execuție (DDE)

Etapele pe care le parcurgem în procesul de proiectare a structurii de rezistență sunt următoarele:

  • Plecând de la cerințele investitorului, conformarea arhitecturală și destinația construcției, condițiile de amplasament, propunem tipul de structură adecvat (având în vedere să respectăm legislația, normele și normativele în vigoare din domeniu) și convenim asupra acestuia în urma consultării cu investitorii, proiectanții de specialitate arhitectură, proiectanții responsabili de securitatea la incendiu, alți factori implicați
  • Analizăm structura și o optimizăm folosind programe de calcul cu elemente finite
  • Dimensionăm elementele structurii pe baza eforturilor rezultate din calcul
  • Elaborăm desenele de execuție
  • Elaborăm partea scrisă a proiectului, inclusiv program de control al calității lucrărilor și caietele de sarcini
  • Întocmim extrasele de materiale necesare și listele de cantități

În funcție de faza/fazele de proiectare pentru care clienții doresc întocmirea proiectului, se parcurg etapele aferente fazei pentru care se solicită proiectul.

Partea scrisă și desenele de execuție se predau clienților în formă fizică (printată) și în format digital.

Asigurăm prezentarea proiectelor întocmite (respectiv justificarea soluțiilor alese) către verificatorii de proiecte desemnați de către clienți, în condițiile legislației în vigoare.

English EN Romanian RO