Skip to content

SERVICII DE MANAGEMENT PROIECT CONSTRUCȚII

SERVICII MANAGEMENT DE PROIECT

Managementul proiectelor de construcții este o activitate complexă al cărei obiectiv este realizarea construcțiilor clienților noștri cu bugetul alocat, în timpul alocat, în condiții de calitate și eficiență maximă.

Oferim servicii de management proiect construcții fie într-o abordare holistică, care poate începe din faza studiului de fezabilitate, fie plecând de la momentul anterior organizării selecției executantului lucrării (licitației), moment în care autorizațiile de construire sunt deja obținute și urmează demararea execuției propriu zise a lucrărilor de construcții.

Avem la bază atât o experiență acumulată în cei 23 de ani de activitate în domeniul proiectării de specialitate arhitectură și rezistență în construcții, cât și calificarea atestată de către Autoritatea Națională pentru Calificări.

Utilizăm tehnici moderne de management de proiect și urmărire a proiectelor, asigurând supervizarea resurselor umane și materialelor utilizate în fiecare etapă a proiectului, până la închiderea acestuia.

Suntem familiarizați cu contractorii și subcontractorii, cu furnizorii de materiale de construcții, produse și servicii și vom folosi expertiza noastră pentru a ne asigura că la proiectele clienților noștri lucrează numai muncitorii și specialiștii care au calificările necesare, sunt folosite doar materiale și tehnologii care au certificările necesare pentru a fi utilizate în țările Uniunii Europene și pentru care furnizorii pot pune la dispoziție certificate de conformitate și documentele de trasabilitate necesare.